Hem

NYHETER


Bada på Hedens By på tisdagar. Mer info finns under menyn: Start-Nyheter


-


Nu finns vi på Facebook. En allmän öppen sida på Facebook är skapad. Klicka på texten här för att komma dit.


-


Telefonlista till olika hjälpinstanser finns under länkar och tips.Div publikationer, bl,a, faktablad om NPF och olika diagnoser finns att köpa hos oss. Se under Fakta om NPF.


-


OBS

Bekräftelsemail till forumet kan hamna bland skräp-posten. Läs mer på nyheterna.


Vårt forum har nu kommit igång, dock med begränsningar till dess att alla inställningar är gjorda.


Läs mer här.Attention Öckerö bildades i november 2012 och är en lokal förening under Riksförbundet Attention. Vi arbetar för att personer som har diagnoser inom NPF (Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar) ska få en större förståelse för sitt funktionshinder, att det ska finnas acceptans för varandras olikheter i samhället, men också vara ett stöd för anhöriga i vardagen.


Under NPF ryms bland annat Autism, Aspergers syndrom, ADHD, ADD, OCD (Tvångssyndrom) Tourettes syndrom, Dyslexi och Dyskalkyli. Det är inte ovanligt att man har flera diagnoser inom samma område.


Vill du veta mer om de olika diagnoserna kan du läsa mer på Riksförbundets hemsida: http://attention-riks.se/


Sedan föreningen bildades har vi bjudit in Maria Andersson som föreläser om ”Flickor med ADHD/ADD” http://www.maria-andersson.se/, Östra teatern http://www.ostrateatern.se/, Skolchefen i Öckerö kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi har också haft en studiecirkel om psykisk ohälsa, och våra dropin-kvällar på torsdagar.


Under 2015 har vi bad för medlemmarna på Hedens by varje tisdag mellan 17:00-18:00, Maria Andersson kommer 11/5 till Solhöjden, föreläsningar, dropin-kvällar. Se mer om våra planerade aktiviteter under http://attentionockero.se/kalendarium/index.html


Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för acceptans för varandras olikheter och styrkor.


Vill du vara med och kämpa tillsammans med oss?


Bli medlem: http://attention-riks.se/bli-medlem/
Välkommen till Attention HÖK (Hisingen-Öckerö-Kungälv)


2021 gick Attention Öckerö och Attention Kungälv - Hisingen ihop och blev Attention HÖK.

Länk till Attention Kungälv Hisingens sida fram till dess att sidorna är samanslagna finns här.

NPF påverkar hela livet! Ta chansen att delta på NPF-forum, Attentions konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Årets tema är "Se möjligheter - metoder och verktyg för en bättre vardag". Fokus ligger på vilka stödinsatser, metoder och pedagogiska hjälpmedel som kan underlätta vardagen för personer med ADHD, Tourette, ASD/Asperger, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ta gärna del av programmet här: http://attention.se/npf/npfforum2018/program/