NPF kurs

Ny poängkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

(ADHD, autismspektrumtillstånd m.m.)

på Göteborgs universitet Ht-14 

Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett

inkluderande perspektiv, 15,0 hp


Bekymrar Du dig ibland över barn/ungdomar (eller vuxna) som du arbetar med? Misstänker Du att det kan handla om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vill Du veta mer om olika pedagogiska och organisatoriska lösningar för att skapa meningsfullt lärande för alla? Behöver Du inspiration för att utveckla ditt pedagogiska arbetssätt och insikt i relevant forskning?

 

I så fall kanske den här kursen är något för Dig.


Innehåll:


I kursen behandlas de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som ADHD, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom m.m. Kursinnehållet är uppdelat i tre huvudteman; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, pedagogiska anpassningar och stöd samt samverkan, bemötande och förhållningssätt. Under dessa teman behandlas neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett utvecklings- och livsperspektiv, pedagogiska arbetssätt och stödstrategier, observation och pedagogisk kartläggning, hjälpmedel och anpassningar i miljön. Familjens situation, samhällets stödsystem och habiliterande insatser belyses liksom betydelsen av samverkan i ett livsperspektiv mellan förskola/skola/arbete, hem och andra verksamheter. Du gör ett pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i den verksamhet du arbetar eller inom det område du vill arbeta.


Vem kan antas?


För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier samt lärarexamen alternativt avslutade studier om minst 180 hp inom vård, socialt arbete, lärarutbildning, eller motsvarande. Kursen är alltså öppen även för andra än lärare och även för dig som ännu inte har erfarenhet från området.


Tänk på att det ofta är bra att vara mer än en från samma arbetsplats som går kurs om man vill åstadkomma förändringar.


För mer information och för att anmäla dig se: antagning.se
NYHETER


Bada på Hedens By på tisdagar. Mer info finns under menyn: Start-Nyheter


-


Nu finns vi på Facebook. En allmän öppen sida på Facebook är skapad. Klicka på texten här för att komma dit.


-


Telefonlista till olika hjälpinstanser finns under länkar och tips.Div publikationer, bl,a, faktablad om NPF och olika diagnoser finns att köpa hos oss. Se under Fakta om NPF.


-


OBS

Bekräftelsemail till forumet kan hamna bland skräp-posten. Läs mer på nyheterna.


Vårt forum har nu kommit igång, dock med begränsningar till dess att alla inställningar är gjorda.


Läs mer här.