Telefonlista till instanser

Kontaktvägar för olika hjälpinstanser i samhället

Polis, anmälan, 114 14


Kvinnojouren, 031-45 31 73,

www.kvinnojourgoteborg.com   (finns i Göteborg i samarbete med Öckerö kommun)


Socialkontoret, 031-97 62 00

Socialjouren, kvällar och helger, 031- 365 87 00


Behandlingsenheten, 031-97 64 53/97 64 30 (växel)


Familjerådgivningen, 031-96 81 09


Brottsofferkontakt, 031-96 81 09


Öckerö vårdcentral, 010- 473 39 70


Hönö vårdcentral, 031-712 76 60


Skepparens läkarmottagning, 031-96 94 49


Sahlgrenska sjukhuset (akuten), 031-342 10 00 (växel)


Kvinnofridslinjen (nationell), 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se 


Kriscentrum för män, 031- 367 93 90


Kyrkans jourtjänst, 031-800 650


BRIS hjälptelefon: 116 111


Ungdomsmottagningen, telefon: 010- 473 37 75


Barn och ungdoms- psykiatrisk mottagning södra Bohuslän;

Öckerö, 031-96 22 65

Mölndal, 031-343 25 91


Vuxenpsykiatriska mottagningen, 031-343 93 90


NYHETER


Bada på Hedens By på tisdagar. Mer info finns under menyn: Start-Nyheter


-


Nu finns vi på Facebook. En allmän öppen sida på Facebook är skapad. Klicka på texten här för att komma dit.


-


Telefonlista till olika hjälpinstanser finns under länkar och tips.Div publikationer, bl,a, faktablad om NPF och olika diagnoser finns att köpa hos oss. Se under Fakta om NPF.


-


OBS

Bekräftelsemail till forumet kan hamna bland skräp-posten. Läs mer på nyheterna.


Vårt forum har nu kommit igång, dock med begränsningar till dess att alla inställningar är gjorda.


Läs mer här.